Week van gebed 2017

Hierbij nodigen wij u/jou van harte uit om deel te nemen aan de Week van Gebed.
Deze vindt plaats op verschillende locaties in Huizen waar dagelijks christenen bij elkaar zullen komen om met elkaar te bidden.
 Het centrale thema voor de week is:

Jouw hand, mijn glimlach

2 Korintiers 5:14-20

Huizen voor India

Samen bouwen we een kerk, school en artsenpost in één van de armste gebieden van India

Schildercursus

Het vervolg van de schildercursus onder leiding van Caroline Brom.

De Oudsten hebben wederom Caroline de mogelijkheid geboden om workshops schilderen te geven. Caroline is een Christelijke kunstenares uit Hilversum die sterk gemotiveerd is om de creativiteit van mensen die God van nature heeft ingeschapen vrij te zetten.

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Postbus 3029
1270 EA Huizen