Dorcas

Dorcas hulp & ontwikkeling

Dorcas

“Dorcas is een christelijke organisatie voor Duurzame ontwikkeling, Sociale hulp en Rampenmanagement. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging..”

Met Cees van Harten van Dorcas Nederland onderhoud onze Gemeente een actieve band. Dit wordt zichtbaar in de ondersteuning van Dorcas projecten door de Gemeente, als dat we Cees in onze gemeente als spreker mogen ontvangen.

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Postbus 3029
1270 EA Huizen