Stichting de Heilbode

Stichting de Heilbode

Heilbode

Jaap Dieleman die we vanuit onze Gemeente ondersteunen van de Stichting Heilbode zegt over hun werk het volgende: “Mijn aanvankelijke visie was: een wereldwijde fulltime evangelisatie bediening met bekeringen, wonderen, genezingen en bevrijding van boze geesten, en de toerusting van gelovigen en leiders om het werk zelf verder te doen! Deze visie heeft mij inmiddels in meer dan 50 landen wereldwijd gebracht om het evangelie te prediken en leiders toe te rusten.”

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Postbus 3029
1270 EA Huizen