Maandthema oktober

"Loofhuttenfeest"

loofhut 2

Deze maand is het thema van de kinderkerk "loofhuttenfeest".

We gaan aan de kinderen uitleggen waarom ze in Israel het loofhuttenfeest vieren. en dat het ook heel mooi is om dat zelf als gemeente te mogen doen. Daarom zal er ook een loofhut in de tuin van de kerk opgezet gaan worden. Naast de verhalen en de uitleg zullen we de hut versieren met schitterende knutselwerkjes. Op een van de ochtenden zullen we dan ook in de loofhut het feest gaan vieren en de daarbij gebruikelijke hapjes gegeten worden die bij dit feest horen.
Het Loofhuttenfeest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de Israëlieten die veertig jaren lang rondtrokken in de woestijn totdat ze uiteindelijk het Heilige Land bereikten. Hierbij beschermde God hen tegen de gevaren van de woestijn en wordt er sindsdien Loofhuttenfeest gevierd waarbij 7 dagen en nachten wordt geleefd in een hut.
Het is ook een oogstfeest: het is feest omdat de oogst wordt binnengehaald en de Here de oogst heeft gezegend.
Maar het Loofhuttenfeest staat niet op zichzelf, op de achtste dag wordt het feest van de ‘vreugde van de Thora’ gevierd. Met simchat Thora wordt iedere aanwezige opgeroepen om de Thora te lezen en dan niet alleen de volwassenen maar ook de kinderen beneden de 13-jarige leeftijd. Allen dus! Dit is een groot en uitbundig feest.
Het Loofhuttenfeest is daarbij ook een heenwijzing naar de komst van Jezus. De 7 dagen staan symbool voor de tijd dat God in ons midden was in de tabernakel. Maar de achtste dag is het moment na Jezus terugkomst. God bij ons is al geweldig maar als wij bij God zijn is nog veel geweldiger.
iedereen van onder de 12 is weer van harte welkom om dit feest met ons mee te vieren

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Postbus 3029
1270 EA Huizen