Maandthema januari

Deze maand gaan we het collectedoel "Huizen voor India" meer onder de aandacht brengen bij de kinderen.

Dit is een doel wat door de hele gemeente gedragen wordt. Meer informatie hierover kan je vinden onder het kopje "wat doen wij" bovenaan de taakbalk.
We gaan uitleggen waarom het goed is om te geven en dingen voor anderen te doen. Alles wat wij hebben, hebben wij gekregen van onze God. Is het dan niet meer dan logisch om God wat terug te geven. De Bijbel spreekt dat het een opdracht is, God zal je belonen als je geeft.


Aan de hand van het voorbeeld van een weduwe die haar laatste geld gaf aan God. Ze had God zo lief en wilde Hem zo graag dienen en gaf haar laatste cent waardoor ze al haar vertrouwen op Hem stelde. Jezus, gebruikt dit voorbeeld gelijk om zijn discipelen te vertellen met welke gesteldheid je dient te geven.


Dit principe willen wij aan de kinderen meegeven. Meteen goed gevoel iets doen voor een ander. Gaandeweg deze maand zullen we ons zendingsdoel "Huizen voor India" steeds meer herkenbaar maken. Begin met de bewustwording van het geven vervolgens een bewustwording waaraan we geven. Mark zal in de derde week ook langskomen om het een en ander uit te leggen over India en wat we daar doen. Verder zullen we in de loop van het jaar ook ingezet kunnen worden door als kinderkerk aan speciale activiteiten mee te doen. En zo te helpen helpen om de benodigde euros bij mekaar te krijgen.

india n

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Postbus 3029
1270 EA Huizen