St. Albanië Comité

Stichting Albanië Comité Huizen / Kindertehuis (kinderkerk doel)

albanie

“Op de bres voor de allerarmsten. Sinds 1992, toen verkiezingen de macht van de Communistische Partij braken, biedt de stichting Albanië Comité Huizen hulp in Woord en daad in dit armste deel van de Balkan. Jaarlijks gaan er veel transporten met hulpgoederen richting Albanië. Deze goederen worden wekelijks ingezameld en gesorteerd voor verzending naar Albanië.” Als Gemeente ondersteunen wij al langere tijd het Stichting Albanië Comité.

Ook ondersteunt onze Kinderkerk met veel enthousiasme het kindertehuis van de Stichting Albanië Comité Huizen. Het kindertehuis is in 2005 in gebruik genomen. Het ligt op een schitterende locatie, in het midden van de 5 bergdorpen waar de Stichting werkt, en biedt plaats aan vijftig kinderen. De kinderen gaan er naar school. De kleinsten kunnen er heerlijk spelen, terwijl de oudsten na schooltijd op het land werken. Elke dag zijn er twaalf betaalde krachten werkzaam in en rond het kindertehuis.

Voor het kindertehuis zie: Albanie.org/connect/kindertehuis.html

 

Gardens of Life

Gardens of Life

Garden of Life

“Ganei Chaim, of de Life Gardens, zijn gelegen in een idyllische bosrijke bos nauwe vallei, op slechts enkele minuten van de drukke Jeruzalem-Tel Aviv snelweg. De tuin, verscholen achter Israëls nationale arsenaal gedenkteken, biedt een plek van bezinning en herinnering voor vrouwen en gezinnen die een baby hebben verloren of hebben laten weghalen. De tuinen zijn een plaats van nieuwe groei, van het leven vernieuwd op het land eenmaal vervuild door oorlogen van vele soorten. Het is een bewijs dat wij dienen een God die ons roept om te kiezen leven dat je leeft!"
Op de reizen die vanuit onze Gemeente zijn gemaakt naar israel, door zowel volwassenen en jongeren, hebben we de Gardens of Life bezicht. We zijn daardoor betrokken geraakt bij hun liefdevolle werk en willen dat ook graag blijven ondersteunen.

Dorcas

Dorcas hulp & ontwikkeling

Dorcas

“Dorcas is een christelijke organisatie voor Duurzame ontwikkeling, Sociale hulp en Rampenmanagement. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging..”

Met Cees van Harten van Dorcas Nederland onderhoud onze Gemeente een actieve band. Dit wordt zichtbaar in de ondersteuning van Dorcas projecten door de Gemeente, als dat we Cees in onze gemeente als spreker mogen ontvangen.

China Impact

China Impact

China impact

“Binnen het werk van China Impact richten wij ons op lange termijn relaties en karakter transformatie met mensen waar wij in aanraking mee komen, met Jezus Christus als ons voorbeeld. Wij geloven in leiderschap door voorbeeld, in alle aspecten van het christelijke leven gebaseerd op de Bijbel, het ware woord van God. China Impact wil haar waarden en doelstellingen uitdragen aan de Chinese leiders en zien dat zij deze toepassen in hun levens en de kerk, waardoor vermenigvuldiging en groei ontstaat.”

Anton van der Laak, Oprichter van China Impact, wordt door onze Gemeente ondersteunt in hun werk met China Impact. Daarnaast zijn we dankbaar dat we Anton ook als spreker of voor onderwijs in onze gemeente mogen ontvangen.

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Postbus 3029
1270 EA Huizen