St. Albanië Comité

Stichting Albanië Comité Huizen / Kindertehuis (kinderkerk doel)

albanie

“Op de bres voor de allerarmsten. Sinds 1992, toen verkiezingen de macht van de Communistische Partij braken, biedt de stichting Albanië Comité Huizen hulp in Woord en daad in dit armste deel van de Balkan. Jaarlijks gaan er veel transporten met hulpgoederen richting Albanië. Deze goederen worden wekelijks ingezameld en gesorteerd voor verzending naar Albanië.” Als Gemeente ondersteunen wij al langere tijd het Stichting Albanië Comité.

Ook ondersteunt onze Kinderkerk met veel enthousiasme het kindertehuis van de Stichting Albanië Comité Huizen. Het kindertehuis is in 2005 in gebruik genomen. Het ligt op een schitterende locatie, in het midden van de 5 bergdorpen waar de Stichting werkt, en biedt plaats aan vijftig kinderen. De kinderen gaan er naar school. De kleinsten kunnen er heerlijk spelen, terwijl de oudsten na schooltijd op het land werken. Elke dag zijn er twaalf betaalde krachten werkzaam in en rond het kindertehuis.

Voor het kindertehuis zie: Albanie.org/connect/kindertehuis.html

 

Belgische evangelische zending

Belgische Evangelische Zending

bez meb

“De visie van de BEZ-MEB is om iedereen in België te bereiken met het Goede Nieuws door het evangelie te brengen aan alle generaties en bevolkingsgroepen, gemeentes te stichten in iedere stad en dorp. Hiervoor zijn al onze inspanningen gericht op evangelisatie en gemeentestichting.”
Adri & Petra van de Berk worden door de Gemeente als vele jaren ondersteund in hun gemeentewerk in België. Adri is momenteel regioleider van de B.E.Z. voor de provincie Antwerpen en N.O. Brabant en voorzitter van de E.R.T.S. (Evangelische Radio en Televisie Stichting).

 

China Impact

China Impact

China impact

“Binnen het werk van China Impact richten wij ons op lange termijn relaties en karakter transformatie met mensen waar wij in aanraking mee komen, met Jezus Christus als ons voorbeeld. Wij geloven in leiderschap door voorbeeld, in alle aspecten van het christelijke leven gebaseerd op de Bijbel, het ware woord van God. China Impact wil haar waarden en doelstellingen uitdragen aan de Chinese leiders en zien dat zij deze toepassen in hun levens en de kerk, waardoor vermenigvuldiging en groei ontstaat.”

Anton van der Laak, Oprichter van China Impact, wordt door onze Gemeente ondersteunt in hun werk met China Impact. Daarnaast zijn we dankbaar dat we Anton ook als spreker of voor onderwijs in onze gemeente mogen ontvangen.

WEC

Wereld evanglisatie voor Christus

wec nl

“WEC Nederland wil - in samenwerking met gemeenten - werkers toerusten en uitzenden onder de onbereikten, om met woord en daad volgelingen van Jezus te maken en missionaire gemeenten te stichten”. Als Gemeente ondersteunen wij bij de WEC al vele jaren Herman en Gillian Spronk als zendingswerkers. Samen zijn zij al ruim 40 jaar actief in zendingswerk, nu als WEC regiodirecteur voor 9 landen in het gebied Oost Azië en Oceanië.

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Postbus 3029
1270 EA Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring