Structuur van de gemeente

De bestuursvorm van de gemeente is theocratisch.

structuurDe Christengemeente Huizen is een kerkgenootschap. Op grond van artikel 2 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bezit zij rechtspersoonlijkheid. De gemeente kent een theocratische bestuursvorm (Godsregering). Het is Jezus Zelf die, door Zijn woord – de Bijbel – en Geest, de gemeenteleiders en van daaruit de gehele gemeente leidt. Jezus zelf is het hoofd van de Christengemeente Huizen en bepaalt de koers. Dit is nadrukkelijk neergelegd in de Statuten en Huishoudelijk reglement.


Binnen onze gemeente is sprake van een meerhoofdige leiding in de vorm van oudsten.
De oudsten zijn de door God aangewezen leiders van de gemeente.
Zij vormen de beheerders van het huis God (Titus 1: 5b - 7); die goede leiding dienen te geven (1 Tim. 5:17) De oudsten zijn de door God aangestelde leiders van de gemeente en mogen de gemeente niet naar eigen inzicht leiden. In alles moeten ze naar de wil van God vragen en zich door de Heer laten leiden. Zo schakelt de Here Jezus hen in bij het bestuur van de gemeente


Naast de oudsten functioneren er in de Christengemeente een aantal teamleiders, die vanuit gedelegeerd leiderschap verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein .

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Postbus 3029
1270 EA Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring